HPV
علامت اختصاری ویروس پاپیلومای انسانی(Human Papiloma Virus) است. عفونت ناشی از این ویروس که هم در آقایان و هم در خانم ها دیده می شود، به دلیل انتقال آسان بسیار شایع است بطوریکه آمارهای کشورهای دیگر نشان می دهد از هر ۱۰ زن ۸ نفر در طـول عمرشان به این بیماری مبتلا می شوند.