کشت گسترده «گل» در منازل وجود ندارد/ نظارت وزارت جهاد کشاورزی بر گلخانه‌هااسدالله
هادی‌نژاد در گفت‌وگو با آنا، درباره افزایش
مصرف ماده مخدر گل در کشور اظهار کرد: گل اساسا از گیاه شاهدانه گرفته
می‌شود و کشت این بذر مانعی ندارد مگر اینکه بر اساس اعلام قانون به قصد
استفاده دیگری تحت عنوان مواد مخدر باشد.

هادی‌نژاد درباره برخی از اظهارات مبنی‌بر اینکه افراد در منازل خود به
کاشت گل مبادرت می‌کنند، گفت: نمونه‌هایی که در منازل کاشت می‌شود بذرهایی
است که 10 تا 50 دانه از طریق بسته‌های پستی ارسال می‌شود و ممکن است فردی
آن را در یک گلخانه یا خانه بکارد. اما گلخانه‌های رسمی که تحت نظارت وزارت
کشاورزی در استان‌ها فعالیت می‌کنند بازرسی می‌شوند و دقیقا تحت کنترل
هستند.

معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید
کرد: موضوعی تحت عنوان کشت گلخانه‌ای ماده مخدر گل وجود ندارد و ممکن است
به صورت موردی افراد به کشت گل در منازل‌شان مبادرت کنند.

هادی‌نژاد ادامه داد: در فضای مجازی ویدیویی را دیدم که نحوه کشت گل در منزل را آموزش می‌داد که پلیس عوامل این باند را دستگیر کرد.

وی تاکید کرد که ماده مخدر گل به صورت کشت گسترده در کشور وجود ندارد.