چگونه از حضور مردم در ورزشگاه آزادی جلوگیری کنیم؟!طنزبه تازگی مسئول ورزشگاه آزادی اعلام کرده که آماده پخش بازی ایران و پرتغال برای خانواده‌هاست و همه کارها انجام شده و فقط مجوز اصلی مانده. دفعه قبل دهن لقی کردید و‌ رییس‌جمهور فهمید اجازه پخش بازی را نمی‌دهید و مجبور شد دستور مستقیم بدهد تا درهای ورزشگاه را باز کنید.