پدوفیلی چیست؟
پدوفیلیا (pedophilia)، یک انحراف جنسی و اختلال روانی است که فرد از لحاظ جنسی جذب کودکان نابالغ زیر ۱۳ سال، با اختلاف سنی حداقل ۵ سال و در طول دوره ی حداقل ۶ ماه می شود و از تخیل رابطه ی جنسی یا انجام آن با کودک به شدت لذت می برد.