ویتامین D و نقش آن برای مقابله با دیابتبا فراگیر شدن موارد ابتلا به دیابت دستیابی به روشی جدید برای مقابله با این بیماری بیشتر مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.