وقتی حرکات چشم، شخصیت افراد را لو می‌دهد!


وقتی صحبت از رابط‌های انسان و دستگاه می‌شود، این مساله به ذهن خطور می‌کند که آیا کامپیوتر می‌تواند نوع شخصیت افراد را مشخص کند؟ برخی محققان بر این باورند که کامپیوترها در آینده قادر به این کار خواهند بود و مثلا با بررسی حرکات چشم افراد، می‌توانند شخصیت آنها را شناسایی کنند.

محققان دانشگاه استرالیای جنوبی در مطالعات اخیر با آزمایش روی 42 نفر که با سیستم‌های پوشیدنی ردیاب چشمی مورد مطالعه قرار می‌گرفتند، حرکات چشم آنها را ثبت کردند و در کنار آن، پرسش‌نامه‌هایی را نیز درباره ویژگی‌های شخصیتی را جواب دادند.

آنها سپس از الگوریتم‌های یادگیری ماشینی برای تعیین شخصیت افراد براساس حرکات چشمی آنها استفاده کردند و توانستند به واسطه آن، پنج ویژگی‌ مهم این افراد را شناسایی کنند. حرکات چشمیِ مورد مطالعه، با ویژگی‌هایی چون روان‌رنجوری، بی‌نظمی، با وجدان بودن و سازگاری هم‌خوانی داشت. حرکات چشمی در افراد همچنین دروغگویی را در افراد مشخص می‌کند.

این تحقیق، فرصتی را برای رشد ربات‌ها و کامپیوترها فراهم کرده است تا آنها بتوانند طبیعی‌تر به نظر برسند و بهتر بتوان برای تفسیر سیگنال‌های اجتماعی انسانی از آنها استفاده کرد.