هوای تهران «پاک» است


مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۴۹ و در وضعیت پاک اعلام کرد.

معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی
هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ١١ مورخ ۹۷/۱/۱۶ در وضعیت پاک
بوده است.

محمد رستگاری افزود: در این بازه زمانی وضعیت
آلاینده منواکسیدکربن:پاک(۲۲)،ازن: پاک(۴۲)، دی اکسید نیتروژن: پاک(۴۰)، دی
اکسید گوگرد: پاک(۱۳)، ذرات معلق با قطر کمتر از ١٠ میکرون: پاک(۴۱)، ذرات
معلق با قطر کمتر از ٢.٥ میکرون: پاک(۴۹) گزارش شده است.