نکات مبهم بخشنامه مجوز مطب «پزشکان ضریب کا»


بخش‌نامه مجوز صدور پروانه مطب پزشکان ضریب کا در حالی ابلاغ شد که این بخشنامه با ابهاماتی همراه است.

به
دنبال تاخیر طولانی مدت در پرداخت مطالبات پزشکان متخصص، امکان فعالیت در
بخش خصوصی تبدیل به خواسته‌ای فراگیر جهت تامین بخشی از نیازهای مالی این
پزشکان جوان شد که سرانجام در آخرین روزهای اسفند ماه وزارت بهداشت به صورت
مشروط با این خواسته موافقت کرد؛ اما در عین حال ابهاماتی در بخشنامه صدور
اجازه مطب پزشکان مطرح است که 
در این یادداشت به بیان‌ها می‌پردازیم:

نکته اول: تعهد خدمت ضریب کا
براى بیشتر افرادى که حائز شرایط بخشنامه میشوند ، کمتر از دو سال است و
با توجه به شرط گذراندن نیمى از مدت تعهد، شرط یکساله بودن مجوز پروانه مطب
در یک منطقه محروم به گنگى ماجرا مى افزاید؛ زیرا بعد از یکسال عملاً طرح ،
تمام شده باید باشد و قاعدتاً تمدید پروانه مطب ، فاقد مانع تعهد است،
اینکه اصرار بر یک‌ساله بودن پروانه باشد، پرسشى مطرح می‌کند که آیا بعد از
یکسال اگر طرح به اتمام هم رسیده باشد، مشمول آزاد شده باید شهر را ترک
کند؟ تا طرحى بعدى همین شرایط را ادامه بدهد؟

نکته دوم: خروج متعهد ضریب کا
با افتتاح مطب مشروط و محدود ، از حالت محاسبه پرداخت دوکا کارانه در این
نامه رد یا تأیید نشده است و نیاز به شفاف سازى دارد، یعنى با افتتاح
احتمالاً دو روزه مطب ، کماکان پرداخت کارانه پزشک ضریب
کا ، دوکا محاسبه می‌شود؟ اگر دوکا محاسبه شود با بخشنامه هاى دوکا که فعالیت انتفاعى نقض ارفاق دوکا می‌شود ، منافات دارد، اگر یک کا باشد با توجه به منع کار در مراکز خصوصى ، افت درآمد کارانه فقط با درآمد مطب مشروط و محدود خصوصاً براى جراح جبران نمی‌شود.

نکته سوم: از طرفى معلوم نیست در صورت بقاى دوکا ، کارانه در بخش VIP که یک کا ولو خصوصى محاسبه شود ، چه فرقى با دوکا می‌کند؟ در بخش VIP معلوم نیست وضعیت پرداخت رشته‌هاى داخلى ( غیرجراحى ) که به مشاوره خوانده می‌شود، چه خواهد بود و پرداخت دوکا یا یک کا
در VIP دولتى به غیر جراح چطور خواهد بود؟ از آن مهمتر مسائل مشترک است،
آیا اتاق عمل و ICU مشترک بخش عمومى و VIP براى سایر پرسنل دولتى مساله ساز
نخواهد بود؟

این
سوال به همکاران بیهوشى و… در VIP با اشتراک دامنه دولتى و VIP داخل
دولتى قبلاً هم تزاحم ایجاد کرده و این شامل پرسنل کادر هم می‌شود.

نکته چهارم: اینکه کسر پلکانى و قاصدک و مالیات ٣٥٪؜ با پرداختى دوکا یا یک کا در VIP چه خواهد کرد سوالات جدى است؛ اگر کسورات پلکانى و مالیاتى بخواهد بر VIP وارد شود مساله پیچیده تر می‌شود.

نکته پنجم: اختلاف سلیقه اى بین محل خدمت و پزشک #ضریب کا
بدون اعلام و تعیین مرجع مرضى الطرفین داورى و حل اختلاف به راحتى اثر
بخشنامه وزارتى را خنثى میکند که باید در بند هاى انتهایى پیش بینى می‌شد.

نکته ششم: تطبیق حقوقى این بخشنامه هم در بحث اعطاى اختیار هم در بحث سلبیات حق می‌تواند با تنافر قوانین بالادستى مورد ایراد تناقض قانون آمره و دعواى حقوقى دیوان عدالت ادارى واقع شود که در جاى خود بحث خواهد شد.

نکته هفتم: تکلیف بیمارستان‌هاى نظامى و وزارتخانه ها شفاف نشده و این‌هم
استفساریه واضح تر نیاز دارد؛ اینکه مقیمى و کلینیک ویژه در یک روز ممکن
نیست ؛ همراه با الزام دو روز کلینیک ویژه عصر ، اگر قبول کنیم فردى ١٠ تا
١٥ روز مقیمى داشته باشد ، روزهاى مطب را به زیر ١٠ روز فعال در ماه کاهش
میدهد که محل ایراد اقتصادى بیست روز تعطیلى یک بنگاه خصوصى هزینه بر (
منشى ، اجاره ، آبونمان ) می‌شود. تعیین تکلیف الزام بیمه ها براى قرارداد
با مطب مشروط هم یک نکته گنگ است ، انتظار سه تا چهار ماهه بیمه ها براى
قبول قرارداد با مطبى که پروانه یکساله دارد ، یک امر رایج اما ناهمخوان
است که نشان از کارشناسى شتاب زده دستور عمل دارد.

در
پایان، کاش این دستور عمل‌هاى بنیادین وزارتى قبل از ابلاغ، کسب نظر ذینفع
را می‌داشت تا این تنافرها و تزاحم ها که به تعدادى از آن اشاره شد، تدوین
پخته‌ترى داشت.

 با
این‌حال به همه طرفین این مذاکره به خاطر پذیرش یک حق سلب شده مسلم و
معلوم مذکور در قانون اساسى ، ولو کمینه و مخدوش؛ تبریک باید گفت.

«سهیل طالبی، متخصص ارتوپدی»