موتورسواري خانم‌ها، راهكار كاهش آلودگي هوا


امروز بخشي از ترافيك تهران مربوط به خانم‌هاست كه براي خريد مجبور به استفاده از خودرو‌هاي شخصي‌شان هستند و اين يعني افزايش خودرو‌هاي تك‌سرنشين. اگر خانم‌ها بتوانند به جاي ماشين از موتو‌سيكلت استفاده كنند، ميزان آلودگي بيش از ميزاني كه بر اثر تعطيلي مدارس كاسته مي‌شود، كاهش خواهد يافت.

فتو لند-

مشكل اساسي اين است كه با اينكه مشكل شرعي در اين زمينه وجود ندارد ولي به دليل برخي القائات نادرست در اين زمينه هيچ خانمي به فكر استفاده از موتوسيكلت براي حمل و نقل درون‌شهري نيست.

 اگر به كشورهاي آسيايي به ويژه كشورهايي مانند هند، تايلند، ويتنام برويد ميزان استفاده از موتو‌سيكلت توسط خانم‌ها را متوجه مي‌شويد. 

 براي مثال فكر كنيد اگر خانم‌هاي ويتنامي در كشوري با مساحت يك پنجم ايران و جمعيتي در حدود ١٠٠ ميليون نفر، قصد داشتند از اتومبيل براي كارهاي روزانه خود كه اغلب در اطراف خانه‌هاي‌شان است استفاده بكنند، چه اتفاقي براي شهرهاي‌شان مي‌افتاد. در بسياري از كشورهاي جهان موتوسيكلت‌هاي اسكوتر و برقي براي استفاده خانم‌ها طراحي شده است نه براي آقايان.

  1. مسائلي مانند شطرنج يا تغيير جنسي افراد دو جنسه كه تابو بودند و حتي برخي از نظر شرعي آنها را حرام مي‌دانستند با بلند نظري امام خميني(ره) حل شد و با حل آنها زمينه‌هاي زيادي براي بهبود و ارتقاي وضع جامعه و كشور به وجود آمد. يادمان باشد نياز‌هاي امروز با نياز‌ها و مشكلات گذشته فرق دارند و براي حل آنها بايد از تمامي ظرفيت‌هاي موجود استفاده كرد.