مهمترین اثر نیکوتین بر روی مغزاست


دکتر محمد رضا گودرزی در گفتگو با فتو لند :

دکتر محمد رضا گودرزی راه های جذب
نیکوتین از طریق بدن را این گونه بیان کرد :جذب از طریق پوست ،جذب از طریق ریه ها
وجذب از طریق غشاء مخاطی بینی و دهان است … 

وی در ادامه افزود :بیـشتـرین جـذب نیـکوتین از
طریق استنشاق و (کیسـه های ریـز هـوایـی که تبادل گازها در آن ها صورت می گیرد) می
بـاشد. نیـکوتین پس از ورود به جریان خون مستقیما و سریعا به مغز میرسد و سپس در
تمام بدن منتشر میگردد. تـنها ۱۰ الی ۱۵ثانیه زمان کافی است که پس از اولین پک به سیگار نیکوتین به مغز
برســد.

وی در پاسخ به سوال مهمترین اثری که
نیکوتین بربدن انسان می گذارد ، بیان کرد:  مهمتریت اثر نیکوتین نیز بر روی مغز اعمال
میگردد اثراتی که باعثاحساس لذت و خوشایند از کشیدن سیگارمی
شود واحساس تحریک پذیری
پس از ترک سیگارمیگردد. نیمه عمر نیکوتین در بدن ۱ ساعت می بـاشد بـدین مــفهوم که پس از سپری شدن ۶ ساعت از کشیدن سیگار تنها در حدود ۰٫۰۳۱ میلیـگرم از ۱ میلی گرم نیکوتین جذب شده در بدن
باقی خواهد ماند. 

وی ادامه داد: نیمه عمر نیکوتین ۲۴ ساعت میباشد بنابراین با آزمایش
ادرار حتی تا ۲ روز بعد قادر می بـاشید تشخیص دهید فرد اخیرا سیگار کشیده یا خیر.افرادی که بطور مداوم سیگار می کشـنـد بـدنشـان نـسبت به نـیکوتین
مقاومت حاصل کرده و برای دستیابی به اثرات سیگار به تعداد سیگار بیشتری نیاز دارند 

گودرزی اثرات نیکوتین بر بدن را این
گونه تشریح کرد : نیکوتین عملکرد بدن و مغز شما را دگرگون میـکـند. نتیجهنـهایـی متناقض میباشد: نیکوتین هم
نیرو بخش و محرک و هم سرکوبگر و آرامش دهنـده اسـت نـیـکوتـین سبـب تـرشـح فـوری
آدرنالین می گردد. با اثر آدرنالین هنگامی کـه شـمـا وحشتزده هستید و یا حالت
هجومی پیدا میکنید ضربان قــلبتان سریعتر شده، افزایش فشار خون، تنفس سریع و کم
عمق، افزایش گلوکز خون، کـاهـش دمای پـوسـت، تحریک سیستم عصبی مرکزی. خـود
نیـکوتـیـن نـیز به نوبه خـود مـانـع تـرشـح هورمون انسولین میگردد (انسولین قند
خون را کاهش میدهد) بـنابراین نیکوتین سبب میـشـود گلوکز بیش از معمول در خون وجود
داشته باشد که بـاعث مـی گــردد شـخـص احساس گرسنگی کمتری کند.

وی در خاتمه یاد
آور شد :اما در دراز مدت نیکوتین اثرات مخرب را بدنبال دارد ،فشار خون بالا. انسداد عروق خونی و در پی آن سکته  قلبی و مغزی. کاهش ویتامین C.کاهش کارایی سیستم
ایمنی بدن.سرطان دهان، گلو، حنجره و ریه.-
برونشیت و آمفیزم. زخم معده. کاهش وزن. کاهش حواس بویایی و
چشایی. چین و چروک پوست
. ناباروری در مردان.به همراه دارد .