مطالبه مهریه توسط وکیل دادگستری

اگر در مورد مطالبه مهریه سوال دارید و در مقاله مطالبه مهریه توسط وکیل دادگستری گروه وکلای گروه مهریه گردآوری شده است، جواب خود را پیدا نکردید می توانید از مشاوره تلفنی رایگان گروه ما استفاده کنید.

مرد به هنگام قرائت خطبه عقد نکاح چیزی را به همسرش تقدیم می کند تا نشانه ای بر صداقت وی و قصد خیر مرد و حسن نیت او باشد که در اصطلاح به آن صداق یا کابین نیز گفته می شود .

این هدیه مرد امروزه به هدف پایبندی به زندگی مشترک و یا ضمانتی برای حق طلاق زن قرار گرفته است.

در بسیاری موارد میل به شخصی کردن سکه طلا برای مهریه بیشتر است اما در هر صورت مهریه باید مال معین یا چیزی باشد که ارزش مالی دارد . در عقد نکاح مهریه بر ذمه مرد قرار می گیرد و در صورت مطالبه زن مرد ملزم و مکلف به پرداخت مهریه می باشد و مطالبه مهریه ارتباطی با طلاق یا نفقه ندارد و دلیلی به پایان زندگی مشترک نیست چه بسیارند زنانی که حین زندگی مشترک و با مسالمت از همسر خود مطالبه مهریه و حق شرعی خود را می کنند .

مطالبه مهریه ارتباط مستقیمی با نوع مهریه تعیین شده در سند ازدوج دارد انواعی که می توان از آنها نام برد عبارتند از : مهریه عندالاستطاعه ، مهریه عندالمطالبه ، مهریه منجز یا حال ، مهریه موجل یا زماندار ، مهریه معلق
نحوه مطالبه مهریه عندالاستطاعه :

در تقسیم مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه ، زن در هردو مورد استحقاق مطالبه مهریه را دارد اما در مورد مهریه عندالاستطاعه زن باید استطاعت مالی شوهر را برای پرداخت مهریه ثابت کند . این بدان معنی نیست که در مهریه الاستطاعه زن مستحق پرداخت مهریه از جانب مرد نیست و در هر حال مرد ملزم به پرداخت مهریه می باشد .

در مهریه عندامطالبه نیز با مطالبه از طرف زن اگر مرد پولی برای پرداخت مهریه نداشته باشد می تواند دادخواست اعسار از پرداخت به دادگاه تقدیم کند و تقاضای تقسیط مهریه را کند و اگر اعسار مرد توسط دادگاه مورد پذیرش واقع شود اقدام به تقسیط مهریه می گردد ولی در هر حال مهریه به هر صورت که دادگاه تشخیص دهد ، به زن پرداخت می شود .

در اینجا باید به این نکته توجه داشت که مهریه دین ممتازه است و پیش از هر بدهی از بدهکار دریافت می شود اهمیت دین و بدهی مرد به همسر خود و حساسیتی که در مورد موضوع مطالبه مهریه وجود دارد باعث شده که قانون گذار برای حمایت از زنان توجه ویژه ای به این امر مبذول داشته و ممتاز بودن دین مهریه را پیش بینی کرده و این طلب زن را بستانکاری ویژه به حساب آورد . و پرداخت آن را بر هر طلب دیگر برتر و مقدم تر دانسته است اما در مورد اقسام دیگر مهریه که بدان اشاره کردیم که تقسیم به مهریه منجز یا حال و مهریه موجل یا زماندار است باید اشاره کرد که مهریه منجر یا حال همانطور که از اسمش پیداست مهریه ای است که هر آن که زن طلبش کند باید به او پرداخت شود و مقید به زمان و مکان خاصی نیست .

اما در مورد مهریه موجل یا زماندار باید گفت که این نوع مهریه ، مهریه است که برای پرداخت آن زمان مشخص گردید . به طور مثال مشخص شده که ۵ سال پس از عقد مهریه قابل وصول است در این نوع مهریه زن قبل از فرا رسیدن موعد نمی تواند مطالبه مهریه کند .

نوع دیگر مهریه ، مهریه معلق است که پرداخت ان معلق و مشروط به شرطی گردیده است به طور مثال تعلق مهریه معلق به بارداری زن گردیده در این مورد هم ، مانند مورد قبل ، پیش از وقوع شرط زوجه حق مطالبه مهریه را ندارد و تنها زمانی می تواند مطالبه مهریه کند که شرط معین شده محقق گردد .

نکته : اگر مهریه مدت دار باشد حق حبس زن ساقط می گردد و زن با تمکین می تواند صاحب نفقه و مهریه خود گردد .

منبع : گروه وکلای مهریه