قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی متوقف نشده است


مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، شبهات ایجاد شده در خصوص توقف قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی را تکذیب و تاکید کرد که قیمت گذاری تجهیزات پزشکی متوقف نشده است.

رضا مسائلی در اولین جلسه کمیسیون قیمت
گذاری تجهیزات پزشکی در نیمه دوم فروردین ۱۳۹۷ درخصوص برخی شبهات در خصوص
قیمت گذاری تجهیزات و ملزومات پزشکی در روزهای گذشته گفت: بر اساس
سیاست‌های کلی سلامت، جلوگیری از تقاضای القایی دارو و تجهیزات و ملزومات
پزشکی از تکالیف وزارت بهداشت است.

مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت افزود:
استناد مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیر ستاد تنظیم بازار کشور در
خصوص عدم صلاحیت وزارت بهداشت برای قیمت گذاری تجهیزات و ملزومات پزشکی به
مصوبه 6 تیرماه 96 ستاد هدفمند سازی یارانه‌ها است. لیکن بر اساس رویه
حقوقی، مصوبه عام موخر ستاد هدفمندی سازی یارانه‌ها، ناسخ مصوبه خاص مقدم
هیأت وزیران در قیمت گذاری تجهیزات پزشکی نیست.

مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی تصریح کرد: وزارت بهداشت به منظور تامین
تجهیزات و ملزومات پزشکی اقداماتی را به عمل آورده که نسبت به پرداخت
مطالبات تامین کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی اقدام کند و وزیر بهداشت طی
بخشنامه شماره، ۱۰۰/۱۲۰۳ مورخ ۳ بهمن ۹۶، نحوه پرداخت بدهی‌های دارو و
تجهیزات را به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ کرده است و علیرغم کمبود
اعتبارات، تمامی ارکان دولت و وزارت بهداشت و بیمه‌ها در تلاشند تا پرداخت
مطالبات تامین کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی انجام شود و گزارشات پرداخت
مطالبات مذکور از سوی مسئولین بیمه و دانشگاه‌ها اطلاع رسانی شده است.

مسائلی ادامه داد: در بحث قیمت‌گذاری،
تاثیر نرخ ارز بر قیمت‌ها مورد توجه قرار گرفته است که در کمیسیون قیمت
گذاری تجهیزات پزشکی طرح، مصوب و اعمال می‌شود. همچنین در بعضی از ملزومات
پزشکی که قیمت‌ها نسبت به قیمت منطقه‌ای و بین‌المللی بالاتر است، بررسی‌ها
بر اساس روال و فرمول‌های کارشناسی که اطلاع رسانی شده است، در دستور کار
کمیسیون قیمت‌گذاری قرار گرفته است.

مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی گفت: نظر دبیر ستاد تنظیم بازار کشور در
خصوص قیمت گذاری تجهیزات پزشکی به منظور اظهارنظر به معاونت حقوقی ریاست
جمهوری ارسال شده است.