قلدری دانش آموزان در مدارس و پیامدهای آن


قلدری در معنای عام به عنوان یک عمل پرخاشگرانه تعریف می شود که مکررا از طرف فرد تکرار شده و شامل یک قدرت نامساوی بین فرد قلدر و فرد مورد هدف یا قربانی باشد.

فتو لند-

زهره غلامعلی زاده/در تعریفی جامع تر قلدری مدرسه حمله و یا ارعاب فیزیکی، کلامی یا روانشناختی با هدف ایجاد ترس، ناراحتی و اضطراب، یا آسیب رساندن به فرد قربانی است که در یک حالت عدم توازن قدرت فیزیکی یا روانشناختی میان تعدادی دانش آموز خاص و در یک دوره گسترده زمانی انجام می گیرد.( تروفی و فارینگتون، ۲۰۱۱)

همچنین قلدری را می توان به عنوان یک عمل منفی عمدی تعریف کرد که با هدف و قصد وارد کردن آسیب های فیزیکی و جسمی یا روانی به دانش آموزانی که ضعیف تر از فرد یا افراد قلدر بوده و نمی توانند از خود دفاع کنند انجام می گیرد.

قلدری را براساس نقشی که دانش آموزان در جریان آن ایفا می کنند به چهارگروه اصلی تقسیم می کنند:

گروه قلدر: به فردی که اقدام به انجام هرگونه رفتار آزارنده عمدی و تکراری بر روی فرد دیگری می کند قلدر می گویند.به تعبیر دقیق تر قلدر کسی است که به صورت مکرر فرد یا افراد دیگری را هدف رفتارهای قلدرانه خود قرار دهد.

گروه قربانی: هربار که قلدری اتفاق می افتد گروهی که مورد آسیب واقع می شوند را قربانی قلدری می گویند.قربانی قلدری کسی است که بدون دلیل و عامدانه مورد آزار مکرر رفتارهای قلدرانه فرد یا گروهی از افراد قلدر قرار می گیرد.به عبارت دقیق تر کسی نقش قربانی قلدری را دارد که به صورت مکرر و به مدت نسبتا طولانی متحمل رفتارهای قلدرانه شود.(دبیری، ۱۳۹۵)

گروه قلدر- قربانی: این گروه افرادی هستند که هم دیگران را مورد قلدری خود قرار داده و هم خودشان مورد قلدری قرار گرفته اند.این افراد معمولا دیگران را برای ایجاد تنش در آنها ناراحت و آزرده می کنند و این را زمانی انجام می دهند که خودشان مورد توهین و یا حمله قرار گرفته اند و تلاش دارند تا روی دیگران مقابله به مثل کنند و از این رو اغلب مشکلات دانش آموزان قلدر و قربانی را همزمان دارند.

این دسته از قربانیان هنگامی که توسط همسالان خود مورد قلدری و پرخاش واقع می شوند گرایش به حمله متقابل دارند.این قربانیان الگوی واکنش اضطرابی از خود نشان می دهند اما ممکن است به فرد قلدر پرخاشگری کنند و ممکن است سبب تحریک و تنش در میان همسالان شوند و درنتیجه رفتار ناخوشایندی از جانب همسالان خود دریافت کنند.بنابراین آنها در حال جلب توجه فرد قلدر به خود می باشند.

گروه تماشاچی یا نظاره گران قلدری: این افراد دانش آموزانی هستند که به طور مستقیم در جریان قلدری درگیر نیستند ولی به عنوان نظاره گر در صحنه حضور دارند.به عبارت دقیق تر این افراد دانش آموزانی هستند که به صورت مستقیم شاهد وقوع یک ماجرای قلدری بین دانش آموزان قلدر و قربانی هستند.

قلدری دانش آموزان باعث می گردد که دانش آموز قربانی اعتماد به نفس خود را از دست بدهد و دچار افسردگی های حاد گردد که حتی ممکن است منجر به خودکشی شود.برای پیشگیری از این معضل می بایست عزت نفس این دانش آموزان قلدر را همراه با نظارت والدین بالا برد و همچنین می­توان با اجرای سیاست‌های مشخص، ارایه آموزشهای مناسب و اجرایی و برنامه های پیشگیری و مداخله مناسب در مدارس کشور از وقوع و ایجاد پیامدهای آسیب زا جلوگیری کرد.