قرص و کپسول را هرگز در یخچال نگهداری نکنید!


قرص و کپسول از اقلام مصرفی است که در خانه ی اغلب ایرانیان به وفور یافت می شود و دیده می شود که این داروها را در یخچال نگهداری می کنند. به شما اطمینان می دهیم که اگر این مقاله را بخوانید هرگز آن ها را در یخچال نگهداری نمی کنید.

فتو لند-

اکثر ایرانیان برای دردها و یا عفونت و بیماری های سطحی دارای داروهایی
هستند که اغلب به شکل قرص و کپسول هستند و آن ها را در خانه و بدون تجویز
نسخه مصرف می کنند. اما لازم است بدانید که قرص و کپسول را هرگز در یخچال نگهداری نکنید. در خصوص نگه نداشتن قرص و کپسول در یخچال، دکتر رحیمی توصیه هایی کرده اند که در ادامه این مقاله می خوانیم.

نکات نگهداری دارو در خانه

دکتر رحیمی یکی از داروسازان کشور تاکید کرد: به هیچ وجه قرص و کپسول را در یخچال خانه نگهداری نکنید.

سرپرست
نظارت بر تجویز و مصرف داروی کرمانشاه با اعلام این مطلب گفت : شربت هاو
قطره های چشمی باید پس از باز شدن در یخچال نگهداری شده و پس از یک ماه از
بازشدن در آن دور انداخته شوند و پمادها غیر از تعداد محدودی که بر روی آن
درج گردیده باید در دمای اتاق نگهداری شوند.

دکتر رویا رحیمی گفت: شرایط نگهداری داروها بر
اساس توصیه شرکت های سازنده متفاوت می باشد و لازم است بیماران در حین
خرید به برچسپ دارو توجه نمایند تا موارد عنوان شده را رعایت کنند.

وی
در مورد نگهداری شیاف ها گفت: آن دسته از این داروها که هورمونی هستند
باید در یخچال و مابقی در دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری شوند.

وی
گفت: به طور کلی شرایط نگهداری داروها در منزل باید دور از نور و تابش
مستقیم اشعه آفتاب و نیز رطوبت و عموما در دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد باشد
مگر آن که بر روی آن چیز دیگری درج شده باشد.

این داروساز
کرمانشاهی ضمن تاکید بر رعایت تاریخ مصرف داروها گفت: بر روی همه داروها
تاریخ انقضای مصرف وجود دارد و در مورد قرص ها و کپسول ها در انتهاهای ورق
قرص یا کپسول نیز این تاریخ و سری ساخت حک گردیده و لازم است مصرف قرص ها را از طرفی که تاریخ قید شده مصرف ننمود تا درصورت قیچی کردن آن ، تاریخ انقضا از بین نرود.

دکتر
رحیمی از مردم خواست از نگهداری داروها در منزل خودداری کنند و به صورت
دوره ای هر چند ماه یک بار تاریخ انقضای داروها را کنترل کرده و داروهای
غیرقابل مصرف را دور بریزند و نیز از ریختن شربت ها در شیشه های دیگر و نیز
قرار دادن قرص ها در جعبه های دیگر و یا قوطی قرص دیگری خود داری کنند که از بروز اشتباه و مسمومیت دارویی در این موارد پیشگیری شود.