فلامینگوی فراری پس از ۱۳ سال پیدا شد


 ماموران باغ وحش که فکر می کردند بال های این حیوان به اندازه کافی رشد نکرده است، به خودشان زحمت کوتاه کردن آن ها را نداده بودند و این پرنده وحشی از باد و توفانی که ایجاد شده بود استفاده و آزاد و رها از باغ وحش فرار کرد.

 این پرنده که گونه کمیابی از فلامینگو به شمار می آید حالا در کیلومترها آن طرف تر پیدا شده است، در حالی که از آزادی اش لذت می برد و به زندگی در طبیعت خو گرفته است.