عوارض سرخ کردن غذا در روغن


روغن زیاد و سرخ شدن غذا در آن، بلای جان افراد می‌شود.

روغن هنگامی که در پروسه سرخ شدن مورد استفاده قرار می‌گیرد، به شدت خطرناک می‌شود.

در عمل سرخ کردن با هر روغنی که باشد سه مساله اتفاق می‌افتد:

۱- تولید آکریل آمید‌ها که سرطانزا هستند.
۲- تبدیل روغن به چربی
اشباع که تولید کلسترول را در خون بالا می‌برد و رسوب در مجاری قلبی و
مویرگ‌های مغزی یعنی شانس ابتلا به سکته قلبی و مغزی را بالا می‌برد.
۳-
تولید چربی ترانس در پروسه سرخ شدن بالا می‌رود یعنی قتل سلولی؛ و این‌ها
علاوه بر نابود شدن همه ویتامین‌های ماده غذایی است که در دمای سرخ شدن
نابود می‌شوند.

شکوه سربلوکی-متخصص تغذیه و رژیم درمانی