عملکرد مغز انسان در هوای گرم چگونه است؟


این مطالعه که توسط محققان دانشگاه هاروارد در آمریکا انجام شد، نشان می دهد که استفاده از دستگاه های مطلوب خنک کننده هوا در دانشگاه ها، خوابگاه های دانشجویی و اداره ها می تواند به برطرف شدن این مشکل کمک کند. 

مطالعه قبلی در زمینه تاثیر امواج گرما بر سلامت و توانایی های روانی تنها به افراد آسیب پذیرتر جامعه مانند سالخوردگان و کودکان محدود شده بود. این موضوع تصور اشتباهی ایجاد می کرد که متوسط افراد در معرض خطر ناشی از امواج گرما قرار ندارند. اما با توجه به اینکه بروز درجه حرارت های بالاتر در نتیجه تغییرات اقلیمی در حال عادی شدن است، محققان دانشگاه هاروارد این بررسی را بر افراد بیشتری گسترش دادند. 

آنها در این مطالعه دانشجویان را در طول تابستان داغ بوستون مورد ارزیابی قرار دادند و عملکرد دانشجویانی را که در خوابگاه های گرم زندگی می کردند، با عملکرد دانشجویانی مقایسه کردند که خوابگاه های آنها از دستگاه های مطلوب خنک کننده هوا برخوردار بود. محققان متوجه شدند، دانشجویانی که در ساختمان های گرم زندگی می کردند در قیاس با آنهایی که در اتاق هایی زندگی می کردند که دستگاه خنک کننده هوا داشت، عملکرد بدتری در آزمون های حل مسئله و حافظه داشتند بطوریکه این آزمون ها را بطور متوسط ۱۳ درصد بدتر انجام دادند. 

 داده های ناشی از این مطالعه و سایر مطالعات نشان می دهد که بهترین عملکرد انسان ها در محیط هایی بدست می آید که دمای مناسبی داشته باشد و این موضوع در مورد دانش آموزان، کارمندان اداره ها نیز صادق است. نتایج این مطالعه در مجله PLOS Medicine منتشر شده است.