عروس ۹ ساله جزئیات ازدواجش با مرد ۳۶ ساله را افشا کرد


غلامحسین حقدادی معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی خراسان رضوی اظهار کرد: مددکاران و روانشناسان بهزیستی وضعیت روانشناختی، توانمندی‌های ذهنی، ارتباطی، کلامی و شناختی این کودک نرمال را ارزیابی کردند، اما معتقدند، حواشی اخیر این عروسی جنجال برانگیز باعث ایجاد ترس و نگرانی در روحیه این کودک شده است.

گفتگو با دختر ۹ ساله را بخوانید:درس می‌خونی؟نه مدرسه نرفتم. خوندن و نوشتن بلد نیستم.داماد رو از قبل می‌شناختی؟داماد فامیل ما بود. بعد اینکه اومدن خونه مون و با هم حرف زدیم، از هم خوشمون اومد.رحیمه می‌دونی ازدواج یعنی چی؟فکر کنم یعنی لباس عروس پوشیدن، خانه‌داری و آشپزی کردن.به آشپزی و خانه‌داری علاقه داری؟آره خیلی.بابات کجاست؟ ازش خبری داری؟نه وقتی مامان و بابام از هم جدا شدن، بابام رفت افغانستان و دیگه نیومد. دیگه خبری ازش ندارم.مامانت کجاست؟ چرا با مادرت زندگی نمی‌کنی؟مامانم رفته تهران. اونجا شوهر کرده. دوس ندارم برم پیشش.چرا؟از بچگی باهام خوب نبود. باهام بدرفتاری می‌کرد و بهم توجهی نداشت. خیلی اذیتم می‌کرد، واسه همینم نمیخوام برم پیشش.مامان بزرگت هم باهات بدرفتاری می‌کنه؟نه مامان بزرگم باهام همیشه مهربونه و به حرف هام گوش می‌ده. من با عمه و مادر بزرگم زندگی می‌کنم.