صفرشدن تلفات حمل و نقل عمومی در ایام نوروز


رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: با وجود افزایش ۱۵ درصدی سفرها، تلفات انسانی در ناوگان حمل و نقل عمومی مسافری به صفر رسید.

عبدالهاشم حسن نیا گفت: از ۲۴ اسفند تاکنون ۶۷۱ هزار سفر توسط ناوگان
حمل و نقل عمومی انجام شده است که هفت میلیون مسافر را جابجا کرده اند و
خوشبختانه هیچگونه تلفاتی گزارش نشده است. ۱۱۷ هزار راننده در دو هزار و
۵۰۰ شرکت مسافربری آموزش های لازم را دیده اند و این عامل مهم در کاهش
تلفات حمل و نقل عمومی مسافری است.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، به ثبت ۴۶ میلیون تردد با دو
هزار و ۲۰۰ دستگاه تردد شمار در طرح نوروزی از ۲۴ اسفند تاکنون اشاره کرد و
گفت: امسال کنترل بی سابقه ای صورت گرفت و سفرها ۱۵ درصد افزایش یافت.

وی گفت: بیشترین ورودی و خروجی را کلانشهر تهران با ۱۱ میلیون تردد
داشته است و محورهای تهران- کرج با چهار میلیون و فیروزکوه – قائمشهر ،
هراز با یک میلیون تردد و محور کندوان با بیش از ۹۰۰ هزار مسافرت بیشترین
ترددها را به خود اختصاص داده اند. از آغاز طرح نوروزی تاکنون یک میلیون و
۷۳۰ هزار تماس تلفنی با سامانه ۱۴۱ برقرار شده است که وضع جوی و راهها را
خواستار شده اند.