صادرات تجهیزات پزشکی ایران ۱۰ برابر می‌شود/”Made in Iran” در اروپاوی
با بیان اینکه وزارت بهداشت در راستای حمایت از کالای ایرانی به خصوص در
حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، برنامه های مختلفی دردست اجرا دارد، خاطرنشان
کرد: بند چهارم سیاست های کلی سلامت ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب نیز به
کیفیت کالا و داشتن استانداردهای بین المللی اشاره دارد، بنابراین باید
این نکته را مدنظر قرار دهیم.

مسائلی تصریح کرد: طی سفری که
اسفندماه سال گذشته در معیت وزیر بهداشت به اتحادیه اروپا داشتیم، موضوع
فعالیت سازمانهای گواهی دهنده استانداردهای اتحادیه اروپا در ایران پیگیری
شد، در سال 97 نیز بحث توسعه و ارتقای تجهیزات پزشکی براساس استانداردهای
بین المللی و اروپایی پایه گذاری شده است، بنابراین در سال جدید شاهد تحول
بنیادین در نظام ازریابی و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی در کشور خواهیم بود.

مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت با بیان اینکه هدف نهایی
وزارت بهداشت در حوزه تجهیزات پزشکی رسیدن به کالای با کیفیت و توسعه
صادرات است، اظهارداشت: موضوع دیگری که در اولویت های ما و در راستای تحقق
شعار سال مدنظر است، بحث توجه به توسعه صادرات تجهیزات پزشکی در داخل کشور
است که این مهم در سال جدید عملی خواهد شد، یعنی در سال 97 شاهد 10 برابر
شدن صادرات تجهیزات پزشکی تولید داخل خواهیم بود.

مسائلی بیان کرد:
براساس آمار موجود، میزان صادرات تجهیزات پزشکی در کشور، 24 میلیون دلار
در سال ثبت شده است و طبق هدف گذاری‌ها در سال 97 صادرات تجهیزات پزشکی به
رقمی حدود 240 میلیون دلار خواهد رسید که میزان افزایش 10 برابری را نشان
می‌دهد.

به گزارش وزارت بهداشت-وی در این خصوص ادامه داد: وزارت
بهداشت مصمم است، بحث توسعه صادرات تجهیزات پزشکی را دنبال کند و برهمین
اساس روی ارتقای کیفیت و اخذ استانداردهای بین المللی مخصوصاً از اتحادیه
اروپا که زمینه توسعه صادرات و ثبت آن در کشورهای منطقه را فراهم می‌کند،
تاکید دارد.

مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت با
اشاره به اینکه صادرات تجهیزات پزشکی نیازمند استانداردهای اروپایی است،
عنوان کرد: أخذ استانداردهای اروپایی منجر می‌شود که کالا در سایر کشورها
هم به ثبت برسد و مجوز ورود صادر شود، باید توجه داشت که شرط لازم برای
حمایت از کالای ایرانی رعایت اصل کیفیت است و در درجه بعد رقابت پذیر بودن
است که اهمیت این اصول در حوزه سلامت به دلیل مواجه با جان انسان از اهمیت و
جایگاه ویژه ای برخوردار است.

وی به حضور فعال شرکت‌های تجهیزات
پزشکی در نمایشگاههای بین المللی اشاره کرد و گفت: اقدام دیگری که در
دستورکار است، حضور فعال و موثر شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات پزشکی کشور در
بازارهای بین الملی به صورت پاویون‌های مستقل جمهوری اسلامی در
نمایشگاههای تخصصی منطقه ای و بین المللی دنیا است که این اقدام با همکاری
سازمان توسعه تجارت و معاونت علمی ریاست جمهوری و سایر دستگاههای ذیربط
برنامه ریزی شده است، تا شرکت‌های تولید کننده با کمک دولت در نمایشگاههای
منطقه ای و بین‌المللی در قالب پاویون های مستقل حضور پیدا کنند که در این
راستا نمایشگاه عمان هلث، عرب هلث و مدیکا از جمله مهم ترین نمایشگاههایی
است که برای سال 97 هدف گذاری و برنامه ریزی شده است.

وی
افزود:دولت برای حضور فعال تولیدکنندگان کشور سوبسید پرداخت می‌کند و قسمتی
از هزینه‌ها را تقبل می‌کند ما نیز درتلاش هستیم هزینه‌های تمام شده حضور
در نمایشگاه‌های منطقه ای و بین المللی را کاهش دهیم.