شیرخشک را از دست فروشان نخرید


دکتر کیومرث رحیمی عنوان کرد: ‌عرضه شیرخشک فقط در شبکه رسمی توزیع کشور(داروخانه ها) مجاز است. باتوجه به اینکه شیرخشک غذای کودکان است و این قشر از حساسیت بالایی برخوردارند نیاز است که غذای آنها در شرایطی اصولی نگهداری شود.

وی افزود: متاسفانه در برخی موارد شیرخشک توسط دست فروشان کنار خیابان در گرمای شدید و با شرایط نامناسب نگهداری و عرضه می شود. در این صورت نمی توان به سلامت آن اطمینان حاصل کرد.

دکتر رحیمی گفت: در بعضی موارد ما با تقلباتی دراین فرآورده روبرو شده ایم. درمواردی افزودنی های غیر مجاز بسیار خطرناکی در این فرآورده مشاهده شده است.

وی خاطر نشان کرد: سهمیه شیرخشک یارانه ای فعلاً‌ به صورت کوپنی ارائه می شود. به این صورت که ما کوپن ها را در اختیار مراکز بهداشت و درمان قرار می دهیم و آنها با توجه به بررسی وضع مادر آن را توزیع می کنند. اخیراً بحث بر این است که دستور العمل جدیدی وضع شود و احتمال حذف این کوپن ها وجود دارد.

دکتر کیومرث رحیمی یادآور شد: حتماً شیرخشک را از مراکز مجاز تهیه کنند و در خرید آن به تاریخ تولید و انقضاء شماره پروانه بهداشتی ساخت و نیز ترکیبات آن دقت کنند و در صورتی که از شیرخشک خارجی استفاده می کنند حتماً به برچسب اصالت و سلامت درج شده بر روی آن توجه نمایند.