سونامی تغییرات ظاهری با خیال حل مشکلات/ یک تصمیم و کم رنگ شدن بیشتر آموزش بهداشت در سیستم بهداشتی!


 غفلت از این مساله که درصد بسیاری از فارغ التحصیلان بهداشتی بصورت تخصصی آموزش بهداشت را دنبال کرده اند تا بتوانند در ظاهر یا باطن در جهت تقویت روحیه آموزشی در نظام شبکه های بهداشتی کار کنند و سلامت و خودمراقبتی را در چارچوب خدمات بهداشتی شبکه های بهداشتی درمانی بیاورند، خود بزرگترین اشکال استراتژیک است که در سایه ی شعارهایی همچون اجتماعی شدن آموزش سلامت مدنظر قرار نگرفته است.

 متخصصین و دست اندرکاران آموزش سلامت نیز این نگرانی را دارند که قرار است در نظام شبکه بهداشتی درمانی چه نقشی را داشته باشند؟ مگر نه آنکه آموزش و اطلاع رسانی عمومی و بهبود سواد سلامت و آگاهی گروههای جامعه خود جلوه ای از خدمات پیشگیری است. حال چه  می شود که تصور می کنند با انتقال یک دفتر از معاونت بهداشتی به معاونت اجتماعی میتواند تمام مشکلات آموزش سلامت را رفع کند؟

 بهداشت و پیشگیری خود تبدیل به یک بیمار شده است که هرکس که ادعای جراحی دارد یک سوزن و تیغ بر پیکره آن می زند. بیمار بهبود که نمی یابد هیچ بلکه روزبه روز حالش وخیم تر می شود. در چند سال اخیر فکر میشد با تغییر نام پایگاهها و مراکز بهداشتی به مراکز سلامت و تغییر عنوان ارائه دهنده خدمات از کارشناس بهداشت به مراقب سلامت قرار است اتفاق خاصی بیفتند اما نه تنها شاهد هیچ اتفاق خاصی نبودیم بلکه نیروهای این حیطه پشت میز نشینانی شدند که برای کاهش حقوقشان باید سرشان روبروی سامانه سیب باشد که مبادا خدمتی ثبت نشود که اخراج نشوند یا …

✅ به داد بهداشت برسیم!