سناریوی تضعیف جایگاه پزشکان کشور


طبقه پزشک به عنوان افرادی با قدرت مالی مناسب و سطح آگاهی بالا و اتحاد صنفی و قدرت فکری و احترام بین مردم نا خودآگاه یک تهدید بالقوه حساب می شوند .
سیستم ما از تشکل های منسجم و قدرتمند خیلی دل خوشی ندارد .
در نتیجه در سالیان اخیر و مخصوصا با شروع دوران وزارت قاضی زاده هاشمی و طرح تحول نظام سلامت پروژه تضعیف طبقه بورژوا و مستقل پزشکان رقم خورد :

1. وابسته کردن پزشکان به دولت و دولتی سازی آنها با اجرای طرح تحول ( طرح پزشکان و کارانه های عقب افتاده و بدهی به پزشکان ) که پزشکان همیشه دنبال حداقل حقوق و پول خودشون بدوند. ( طرح کارمند سازی پزشکان )

2 . طرح تخریب جایگاه نسبتا مقدس پزشکان بین توده مردم با متهم کردن آنها به پولداری و پول دوستی و طرف حساب کردن مالی پزشک و بیمار

3 . با افزایش دامن زدن به اختلاف بین رشته های پزشکی سعی در تفرقه بین پزشکان کردند ( با سیاست قدیمی اختلاف بنداز و حکومت کن )

4 . تضعیف بزرگترین و قدیمی ترین اتحادیه صنفی مستقل ایران به نام نظام پزشکی با روش های مختلف از جمله دولتی سازی آن و عدم اجازه استقلال و تعیین تعرفه ها و به حاشیه راندن آن

5 . رسانه ای کردن قصورات احتمالی و مشکلات درمانی و بعضی تخلفات پزشکان در فضای صدا و سیما و فضای مجازی

6 . مطرح کردن فرار مالیاتی و اتهام دزدی و  …به اصطلاح بیت المال خوری پزشکان در جهت تضعیف هر چه بیشتر جایگاه این عزیزان بین مردم

7 . این اواخر هم تحقیر و توهین های مستقیم به پزشکان در جهت تضعیف جایگاه اجتماعی آنها بین مردم و تفرقه افکنی.
و این سناریو در جهت #تضعیف اقتصادی و جایگاه اجتماعی پزشکان ادامه دارد…..
چون سیستم ما می داند که یکی از با نفوذترین و معتبرترین و تقریبا مقدس ترین صنف بین مردم طبقه پزشکان هستند .
لطفا آگاه باشیم و به ریشه مسایل بیندیشیم .