ساخت بلندترین قلعه شنی جهان در آلمان


بیزینس اینسایدر نوشت: چه کسی می گوید شهر های ساحلی منحصرا مناسب ساخت  قلعه های شنی و ماسه هستند؟!دویسبورگ شهر آلمانی محصور در خشکی، رکورد جهانی داشتن بلندترین قلعه شنی جهان را ثبت کرد. 

طول این قلعه شنی 16.65 است که در کتاب رکوردها گینس،به ثبت رسید.حدود3،860 تن ماسه و شن در ساخت قلعه به کار برده شد و ساختش حدود سه هفته به طول کشید. 

این سازه شنی توسط یک تیم حرفه ای از مجسمه سازان 10 کشور طراحی و ساخته شد و شامل تصاویری از سراسر جهان است.

این دومین تلاش شهر برای ثبت این رکورد است. سال گذشته قلعه ساخته شده آنها، به دلیل استفاده از موادی غیر از آب و شن فروریخت. ادعای جایزه بود. در این سال اما قلعه شن و ماسه در معرض یک فروپاشی جزئی قرار گرفت اما تیم دوباره طراحی خود را به پایان رساند.