رای صادره‌ی سوپرجام از اساس باطل است


روز گذشته سازمان لیگ فدراسیون فوتبال اعلام کرد به دلیل اینکه استقلالی‌ها گفته‌اند در بازی سوپر جام شرکت نمی‌کنند، رقیب سنتی آن‌ها پرسپولیس با نتیجه‌ی ۳ بر صفر پیروز شده است و قهرمان سوپر جام ایران است. بعد از اعلام سازمان لیگ استقلالی‌ها شدیدا به این رای اعتراض داشتند و اعتقاد داشتند که آن‌ها اعلام نکرده‌اند که در بازی شرکت نمی‌کنند و سازمان لیگ نمی‌توانسته پرسپولیس را ۳ بر صفر برنده اعلام کند. برای بررسی رای صادره شده در مورد بازی سوپر جام سراغ غلامرضا رفیعی که حقوقدان ورزشی شناخته شده‌‌ای است رفتیم و با او حرف زده‌ایم. 

رفیعی که حسابی از رای صادر شده تعجب کرده بود با عصبانیت گفت: «این رای از اساس باطل است! این رای صادر شده یک نوآوری مانند سایر نوآوری‌های فدراسیون فوتبال آقای تاج است. باید متاسف شد که در عصر تکنولوژی، فناوری و دسترسی همه‌ی مردم به اینترنت، سازمان لیگ فدراسیون فوتبال ارکان قضایی را کنار می‌گذارد و چنین رای عجیبی را صادر می‌کند». 

از رفیعی در مورد اینکه سازمان لیگ باید چه تصمیمی را در مورد این بازی می‌گرفت سوال کردیم و او به ما گفت: «سازمان لیگ فدراسیون فوتبال اگر مدارک و مستندات کامل داشت، فقط می‌توانست با مدارک و مستندات کامل استنکاف رسمی باشگاه اسقلال از بازی با پرسپولیس در سوپر جام را به رکن قضایی فدراسیون فوتبال ارجاع دهد. باز هم می‌گویم حتی اگر استقلالی‌ها می‌گفتند که نمی‌خواهند در این بازی شرکت کنند، از نظر قوانین و مقررات فوتبال، سازمان لیگ هرگز نمی‌توانست اقدام به صدور رای بازی کند. این اقدامات فقط از فدراسیون آقای تاج بر می‌آید!». 

رفیعی که حسابی از رای صادر شده عصبانی شده بود، در آخر حرف‌هایش گفت: «معصیت را خنده می‌آید ز استغفار ما، به کجا چنین شتابان آقای تاج!؟»