راه حل آقایِ معلم برای مبارزه با ناهنجاری های ورزشگاه


 اتفاقات اخیر روی سکوهای ورزشگاه‌ها باعث شده تا نا امنی استادیوم‌های کشورمان به دلیل تحرکات برخی تماشاگرنماها بیشتر از گذشته به چشم می‌آید. در همین رابطه مجید جلالی سرمربی تیم فوتبال پیکان پیشنهاد جالب توجهی برای مقابله با اتفاقات اخیر ارائه داد.

جلالی در این‌باره گفت: در سال‌های اخیر همواره برخورد قهری و انضباطی با تماشاگران انجام شد و شاهد بودیم که باشگاه‌ها جریمه می‌شوند یا هواداران محروم می‌گردند اما شاهد هستیم که این اقدامات تأثیری نداشته و اتفاقات عجیبی روی سکوها رقم می‌خورد.

وی ادامه داد: من به مسئولان سازمان لیگ یک پیشنهاد ارائه می‌دهم و امیدوارم به این مسئله بپردازند. ما می‌توانیم در سایر شهرهای ایران که تیم‌های لیگ برتری ندارند استادیوم رزرو داشته باشیم و ورزشگاه‌هایشان را مجهز کنیم تا اگر هواداران تیمی تخلفی انجام دادند بدون محروم شدن بازی‌هایشان را به شهرهایی انتقال دهند که تیمی در لیگ برتر ندارند و با این کار چند اقدام می‌توان انجام داد. 

در وهله اول تماشاگران را محروم نکردیم و بازی آنها را به شهر دیگر منتقل می‌کنیم تا تماشاگران شهرهایی که تیم لیگ برتری ندارند بتوانند فوتبال ببینند. به طور مثال اگر هواداران تیم من در تهران تخلفی کردند بازی ما به کاشان یا بندرعباس منتقل شود چون در این صورت هم می‌توانیم شهرهایی که تیم لیگ برتری ندارند را در فوتبال زیاد کنیم و هم اینکه از استادیوم‌های بدون استفاده، استفاده کرده و ورزشگاه‌ها را به روز نگه داریم. همچنین می‌توانیم شاهد حضور هواداران شهرهای مختلف در استادیوم باشیم.

جلالی خاطرنشان کرد: امیدوارم مسئولان سازمان لیگ به این پیشنهاد بپردازند و آن را عملی کنند.