راستی آزمایی یک و نیم میلیون عمل آقای وزیر بهداشت


 یعنی حدودا اگر از ۲۹ سالگی عمل جراحی را شروع کرده باشد و ۳۰ سال هم سابقه عمل چشم مردم را داشته باشد باید سالانه ۵۰ هزار عمل جراحی کرده باشد.

۱،۵۰۰،۰۰۰÷۳۰= ۵۰،۰۰۰

۵۰ هزار عمل در هرسال یعنی به عبارت دیگر با تقسیم بر ۳۶۵ روز، برادرمان باید روزانه حدود ۱۳۷ عمل جراحی چشم کرده باشد.

۵۰،۰۰۰÷۳۶۵= ۱۳۷

برای اینکه درست‌تر متوجه بشوید ۱۳۷ عمل در روز یعنی چه باید این عدد را تقسیم بر ۲۴ ساعت در روز بکنید. یعنی این برادر پولدارمان باید در هر ساعت حدود ۶ تا عمل کرده باشد.
۱۳۷÷۲۴= ۵/۷

به عبارت دیگر وزیر مودب و مردمدار دولت در تلویزیون ملی چشم در چشم مردم دارد می‌گوید من هر ده دقیقه یک عمل چشم انجام می دهم. تازه این به این شرط است که از ۳۰ سال پیش تا حالا اصلا یک ربع هم نخوابیده باشد و شبانه روزی در حال عمل کردن مردم باشد.