رئیس اسبق بانک ملی جانشین رئیس بانک مرکزی شد؟


تغییرات در تیم اقتصادی دولت فقط به رییس کل بانک مرکزی خلاصه نمی شود. قبل از آغاز به کار دولت دوازدهم زمزمه‌های زیادی درباره ادامه فعالیت علی طیب‌نیا در وزارت اقتصاد به گوش می‌رسید.
تا پیش از تشکیل کابینه جدید، خبرهایی دهان به دهان می‌گشت که وزیر اقتصاد دولت یازدهم شرط گذاشته است در صورتی با دولت همکاری می‌کند که مدیران بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه با نظر او انتخاب شوند. 

شرایط به گونه‌ای پیش نرفت که طیب‌نیا حضورش در دولت دوازدهم ادامه‌دار شود.اما اکنون خبر رسیده حسن روحانی که این روزها با التهابات بازار و تا حدودی نارضایتی مردم مواجه شده است، برای ترمیم کابینه قصد دارد در تیم اقتصادی خود اصلاحاتی ایجاد کند. 

او با طیب‌نیا دیدار کرده و گمانه ها حاکی از آن بود که این بار شروط او برای فعالیت در دولت را پذیرفته است. البته انتصاب همتی(رئیس اسبق بانک ملی) این گمانه ها را زیر سئوال برد.