تفریحی مرگ آفرین / جوانان برای اثبات خود سیگار می کشند


وی افزود : چنان که بررسی ها نشان داده، سیگار سالانه چهار میلیون
نفر را به کام مرگ فرو می برد. اکنون با گذشت زمانی چند از پدید آمدن و گسترش این
گونه مواد افیونی، از عواقب ناگوار از جمله بیماری های بسیار و خطرناکِ ناشی از آن
پرده برداشته شد. از همین رو، خوش بختانه این عادت ناپسند و بلای هستی سوز، در کل
جمعیت جهان روبه کاهش نهاده است.

موسوی دخانیات را در کشورهای توسعه
یافته این گونه بیان کرد : کشورهای پیشرفته، خود به ضرورت کنترل استعمال دخانیات
پی برده اند و برنامه های جامعی برای کنترل این پدیده و محدود سازی تولید محصولات
دخانی به اجرا درآورده اند. درمانگاه های بسیاری برای ترک سیگار ایجاد کرده اند،
برمالیات سالانه محصولات دخانیات، به مقدار بسیار افزوده اند و هرگونه تبلیغات
مستقیم و غیرمستقیم دخانیات را محدود ساخته اند. آن ها اکنون به بهانه های
گوناگون، در حال انتقال کارخانه های خود به کشورهای در حال توسعه می باشند. در این
میان، کشور جوان ما نیز در خطر گسترش هولناک صنایع دخانی است.

این دکتر در مورد گروه هم سالان و
گرایش به دخانیات گفت : پس از خانواده، گروه هم سالان، دومین عامل اثرگذار در
رفتارهای افراد است، چنان که با افزایش نفوذ آنها، که در دوران بلوغ به اوج خود می
رسد، نفوذ والدین رو به کاهش می رود. آنان ترجیح می دهند بیش تر اوقات خود را با
همسالانشان بگذرانند. اغلب در موضوعی خاص مثل روی آوردن به دخانیات، هم داستان می
شوند و بر رفتار و شخصیت اجتماعی یکدیگر تأثیر نیرومندی می گذارند. بنابراین،
پسندیده است که با دلایل منطقی و خردپسند، از آنان بخواهیم دوستان خود را از
خانواده هایی انتخاب کنند که درباره آن ها شناخت داریم و ازاین طریق، آنان را
درانتخاب دوست یاری رسانیم، بدون آن که خواسته خود را به آنان تحمیل کنیم.

وی در پاسخ به سوال چرا جوانان سیگار
می کشند ،گفت : در برخی از جوانان، شروع مصرف سیگار، معمولاً با آغاز دوره استقلال
آنان همراه است. برخی از آن ها، مصرف سیگار را نماد بزرگی، آقایی وبلوغ می دانند و
برای این که به دیگران ثابت کنند که بزرگ شده اند، به سوی آن می روند. عده ای هم
علت سیگارکشیدن خود را، بیکاری و یک نواختی زندگی یاد می کنند. بعضی هم برای غلبه
بر کم رویی سیگار می کشند. متأسفانه در شماری از آن ها، سیگار کشیدن، به صورت یک
اعتیاد باقی می ماند و چون فکر می کنند اثر آرام کننده دارد، در هر مشکلی و گاه بی
دلیل، به مصرف سیگار پناه می برند و به خیال خود آرام می شوند.

وی ادامه داد : روزانه، میلیون ها
سیگار دود می شود و عوارض جسمی و روانی بسیاری برای خود شخص، خانواده و اطرافیان
او پدید می آورد، از سلامت جامعه می کاهد

این متخصص طب سنتی از وظیفه خانواده در
قبال جوانان گفت :خانواده، کانونی است که کودک در آن خوب و بد را می آموزد و سبک
زندگی خود را برای آینده پایه گذاری می کند. خانواده، باید بتواند برای اوقات
فراغت و صرف نیروی انسانی کودک، با مشورت و همراهی، تفریح ها و فعالیت هایی سالم
در اجتماع برای فرزندش برنامه ریزی کند و اندک اندک کودک را در تعیین سرنوشت خود
سهیم و برای مسؤولیت های سنگین و جدی در زندگی آماده سازد.

وی در خاتمه تاکید کرد : بنابراین، خانواده، توانمندترین و سالم ترین
واحد جامعه است که می تواند نقش به سزایی در دور نگه داشتن فرزندان از دخانیات و
سایر مواد مخدر و ناهنجاری های اجتماعی ایفا کند، به شرط آن که فرصت پیش گیری را
از دست ندهد.