بیماری ریوی و استرس عامل مرگ سیاه گوش در اهر


معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی گفت:علت مرگ سیاه گوش زنده گیری شده در شهر اهر پنومونی مزمن و استرس بود.

میرمحسن حسینی قمی معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست این استان
گفت: در بررسی های کالبد گشایی سیاه گوش توسط دامپزشک اداره کل علائم
پنومونی مزمن مشهود بوده که علت مذکور به همراه استرس های ناشی از فرایند
زنده گیری و نگهداری پس از آن علت مرگ حیوان بوده است.

معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی از شهروندان
درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه حیات وحش در مناطق مسکونی از نزدیک شدن
به آن جدا خودداری و مراتب را به شماره تلفن ۱۵۴۰ اطلاع دهند.