بررسی تاثیر مشروبات الکلی بر سلامت جوانان


به گزارش  فتو لند به نقل از روابط عمومی رادیو سلامت، دکتر رضا دانشمند ،روانپزشک و عضو مرکز تحقیقات سومصرف و وابستگی مواد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در گفتگو با برنامه مجله پزشکی در مورد تاثیر مصرف مشروبات الکلی بر جوانان گفت:توجه به این مساله که مصرف مواد و مشروبات الکلی از کجا آغاز می شود همیشه مورد پرسش عموم جامعه به خصوص خانواده ها بوده است.

وی افزود:توجه به این نکته الزامی است که خانواده ها باید بدانند ،نمی توان از فردی در سنین نوجوانی و جوانی انتظار رفتار سنجیده ای چون فرد بزرگسال داشت.اما اگر از نظر تکاملی بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم ،باید گفت در مغز ما دو مدار برای تقویت هیجانات و کنترل این هیجان ها وجود دارد.از سوی دیگر ممکن است جوان در یک لحظه تصمیم به انجام کاری بگیرد که در همان لحظه احساس خوشایند و لذت بخشی را به او منتقل کند.ممکن است جوان ها در این سنین تمایل به رفتارهای هیجانی داشته باشند و از طرف دیگر مغز او به اندازه کافی تکامل نیافته باشد تا بتواند از پس مهار کردن این هیجان ها به خوبی بربیاید.به طور کلی می توان گفت قدرت کنترل هیجان توسط مغز توانایی بالانی نیست.

وی در ادامه گفت:یکی از روش هایی که میتوان قدرت  فرد را در کنترل هیجان ها سنجید،به عکس العملی که فرد در زمان افسردگی و کسالت از خودت نشان می دهد، بستگی دارد.به این معنی که زمانی که فرد بتواند برای اوقات فراغت خود برنامه ریزی صحیح و مناسبی داشته باشد و بتواند احساس کسالت را از خود دور کند ،بدان معناست که در کنترل عواطف و هیجانات خود موفق است.

وی افزود :باید بدانیم اعتیاد و گرایش به مشروبات الکلی یک انتخاب است.در اولین تجارب مصرف الکل می توان گفت:این تجارب لزوما تجارب خوشایندی نیست ،به دلیل اینکه ممکن است در طولانی مدت به افسردگی و عذاب وجدان متنهی شود.

به طور کلی می توان گفت استفاده از تجارب دیگران و افزایش کنترل مهارت هیجانات می تواند از عواقب ناخوشایند مصرف الکل جلوگیری به عمل بیاورد.

لازم به ذکر است برنامه “مجله پزشکی ”  کاری از گروه بهداشت و تندرست رادیو سلامت هر روز هفته راس ساعت 15:00از رادیو سلامت پخش می شود.