برخورد صائقه با موبایل قربانی گرفت


این دختر طی مراسم فستیوال موسیقی و در زمان صحبت با تلفن همراه خود تحت اصابت صاعقه قرار گرفت. اما این اتفاق چگونه رخ داد؟ درست هنگامی که این دختر در حال صحبت با موبایل بود، مورد اصابت صاعقه قرار گرفت.نکته عجیب ماجرا این است که این صاعقه با گوش او برخورد کرده است.  

بر اساس اطلاعات مراکز درمانی، احتمالا این صائقه ابتدا به تلفن همراه وی برخورد کرده و سپس به گوش وی برخورد کرده است. 

 اما این خبر تا چه حد می تواند نگران کننده باشد؟ شاید پاسخ درست گزینه «بسیار کم» باشد. درواقع این کاربر در نامناسب ترین زمان در حال صحبت با تلفن همراه خود بوده اما قرار نیست هر شخصی که با موبایل خود صحبت می کند در مظن خطر باشد.  

درواقع به جز اماکنی مثل پمپ بنزین ها و یا مناطقی نزدیک به کابل های پرفشار و خطرناک نیازی به نگرانی وجود ندارد.  پس با خیال راحت با موبایل صحبت کنید اما برخی نکات ایمنی را نیز فراموش نکنید.