با پنهان کاری آزار جنسی قبح گناه از بین نمی‌رود


 در هفته گذشته بود که انتشار خبر آزار و اذیت گروهی دانش‌آموزان یک دبیرستان در غرب تهران احساسات مردم را جریحه دار کرد، اما در شرایطی که هنوز جامعه در شوک این خبر بود، خبر دیگری که حکایت از آزار یک کودک افغان در خمینی‌شهر می کرد، بار دیگر جامعه را ارد یک شوک دیگر کرد.

تکرار این گونه حوادث در جامعه با واکنش های زیادی از سوی رسانه ها و برخی فعالان اجتماعی مواجه شده است. همچین مجلس شورای اسلامی، فراکسیون های خانواده و زنان هر یک واکنش های مختلفی به این موضوع داشته اند.

در بین این واکنش ها، مهم ترین درخواست را نمایندگان مجلس خطاب به رئیس مجلس دارند و خواهان این هستند که هر چه سریع تر لایحه حمایت از کودکان که در نوبت رسیدگی است، در اولویت قرار گیرد و در صحن علنی بررسی شود.

پروانه مافی، نماینده تهران و رئیس فراکسیون خانواده مجلس در گفت و گو با تابناک اظهار داشت: مدتی است، فراکسیون زنان و خانواده در مجلس روی این قضیه کار می کند و لایحه جدید تحت عنوان حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به تازگی به مجلس آماده است.

این نماینده مجلس در ادامه گفت: کارهای کارشناسی زیادی بر روی این لایحه انجام شده است و کارشناسان متفاوتی این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده اند و در نهایت در نیمه بهمن ماه سال گذشته با الحاقات و اصلاحات صورت گرفته در کمیسیون به تصویب رسید و اکنون وارد صحن شده است.

این نماینده گفت: اما به دلیل کثرت لوایح و طرح های وارده به هیأت رئیسه لایحه در نوبت بررسی قرار گرفته است، اما با توجه به اتفاقات رخ داده در روزهای گذشته و بخصوص ماجرای شهر خمین، خودم در خصوص این لایحه نامه ای به رئیس مجلس تنظیم کرده ام که بعد از تعطیلات خواستار اولویت دادن به لایحه شده است تا خارج از نوبت در مجلس بررسی گردد؛ البته از سوی دولت نیز این تقاضا صورت گرفته و امیدواریم که هیأت رئیسه در این خصوص اقدام عاجل کرد.

نماینده مردم تهران گفت: بررسی این لایحه در مجلس شرایط ویژه و خاصی را ایجاب می کند، چرا که بسیاری از مشکلاتی که اکنون وجود دارد و یا ممکن است در آینده جرم تلقی نشود و حتی اظهارنظر همکار ما در این زمینه که یک اظهار نظر غیر حرفه ای بود نیز در این لایحه در نظر گرفته شده است و همپوشانی کاملی دارد.

وی در توضیح این مطلب گفت: به طور خاص در موارد گوناگون لایحه به این موارد اشاره شده است و تعریف خاصی از جملات، کلمات و عبارات وجود دارد. برای مثال به طور کامل معنی عباراتی مانند فحشا، نوجوان، کودک، بهره کشی اقتصادی از کودکان توضیح داده شده است.

وی در ادامه گفت: در این لایحه در خصوص برخی افعال قبح نیز توضیح داده شده برای مثال، مستهجن به چه چیزی گفته می شود یا هرزه نگاری چه شرایطی دارد و چه مجازاتی دارد اشاره شده است.

وی گفت: طبیعی است زمانی که اینها مطرح و یا مصوب و به عنوان قانون ابلاغ می شود، بسیاری از این مسائل جمع خواهد شد و شرایط آن تغییر خواهد کرد و قطعا شرایط بهتری حاصل خواهد شد. این موضوع به طور خاص اکنون از سوی مجلس در حال پیگیری است و فشارهای زیادی برای روی این لایحه گذاشته شده تا هر چه زودتر به مجلس برسد و خوشبختانه در مجلس بررسی شده و به نظر می رسد، این لایحه در صورت تصویب فضای بسیار مناسب تری را نسبت به اکنون ایجاد خواهد کرد و ما نیز سعی می کنیم این کار هرچه زودتر صورت گیرد.

رئیس فراکسیون خانواده مجلس گفت: دو تفکر در خصوص این زمینه در کشور وجود دارد؛ تفکر اول معتقد است، با پنهانکاری نباید قوانین را مطرح کرد و باید مانع انتشار اخبار شد اما این به معنی آن نیست که با پوشش گذاشتن بر اخبار، ریشه مشکلات را خشکاند یا قوانین وضع نکرد که با ریشه ها سرکار نداشته باشد و آنها را از بین نبرد.

وی افزود: متأسفانه چنین تفکری وجود دارد که طرفداران آن معتقدند این گونه مسائل نباید در سطح جامعه گفته شود. البته ممکن است در برخی زمینه ها و یا در تعالیم مذهبی مواردی باشد که اشاره می کند قبایح نباید علنی و جامعه از آن مطلع شود، چون باعث عادی سازی آن در جامعه می شود و برای همین، جامعه به نوعی مصونیت پیدا می کند و عمل قبیح زمانی که زیاد گفته می شود باعث می شود که دیگر کسی به آن توجه نکند.

وی ادامه داد: این تفکر تا حدودی درست است ولی معنی آن این نیست که وقتی رفتار زشت یوجود دارد نباید آن برای آن چاره سازی کرد. در واقع این معنی دوگانه ای است که باعث برداشت اشتباه از موضوع می شود؛ لذا باید در محافل تصمیم ساز برای این مضوعات چاره سازی کرد.

مافی در ادامه گفت: در مقابل این تفکر نیز برخی وجود دارند که اعتقاد دارند همه چیز را باید علنی گفت و همه چیز باید شفاف باشد؛ اما آنچه اکنون مهم است اینکه با توجه به گستردگی رسانه و تأثیر رسانه در پخش اخبار که کسی نمی تواند از آن جلو گیری کرد و اخبار ناگزیر به پخش هستند، باید با سرعت و دقت مسائلی که مانع از انجام این اعمال زشت و شنیع است، تصمیم گیری و شرایطی ایجاد کرد که تکرار نشوند.
ماه هاست این موضوع در مجلس در حال بررسی است و خوشبختانه به نتیجه نیز رسیده است. ما امید داریم که فوریت آن در مجلس نیز تصویب و با تبدیل شدن به قانون این مسائل در جامعه ریشه کن شود.