بارش های ایران به ۱۶۴ میلیمتر رسید؛ ۲۷ درصد کمتر از سال قبل


 بر اساس آمار رسمی دفتر مطالعات پایه آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، مجموع بارشهای کشور از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر 96) تا ساعت 18:30 روز چهاردهم خرداد به 164 میلی‌متر رسید.

ثبت 164 میلی‌متر بارش در سال جاری در حالی است که مقدار بارش‌ها در مدت مشابه سال گذشته 225.6 میلی‌متر ثبت شده که مقایسه این دو رقم، نشان‌دهنده کاهش 27.3 درصدی بارشها در سال جاری است.

همچنین میزان بارشهای ایران در مدت مشابه در 49 سال گذشته (درازمدت) به‌طور متوسط 234.2 میلی‌متر بوده که در مقایسه با میزان بارشهای سال جاری، از کاهش 30 درصدی بارش‌ها در سال آبی 97 ــ 96 حکایت دارد.

در این مدت پربارش‌ترین نقطه کشور “رامسر ــ صفارود” در استان مازندران با ثبت 953.5 میلی‌متر بارش و کم‌بارش‌ترین نقطه کشور “هوشک ــ سراوان” در استان سیستان و بلوچستان با ثبت 3.3 میلی‌متر بارش بوده است.