این دوغ به دلیل مشکلات بهداشتی غیرمجاز اعلام شد


محصول غذایی دوغ با نام تجاری ” بمانی ” در بسته بندی بطری پلی اتیلن ترفتالات ( PET ) به حجم 1.5 لیتر، به علت عدم اخذ مجوزهای بهداشتی غیرمجاز بوده و قابلیت مصرف ندارد.

گفتنی است فرآروده های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که با رعایت ضوابط فنی و بهداشتی و اخذ پروانه های بهداشتی تولید می شوند، مجاز به مصرف و عرضه به بازار می باشند.