افزایش تعداد تخت های بیمارستانی به بیش از 130هزار تخت


به گزارش فتو لند ، دکتر ایرج حریرچی در نشست خبری هفتگی با بیان اینکه تعداد تخت های بیمارستانی کشور به بیش از 130 هزار تخت، با تعداد دقیق  130 هزار و 58 تخت در سراسر کشور افزایش یافته است، گفت: با حمایت مجلس و دولت با احداث تخت های جدید در طرح تحول سلامت، قسمت عمده ای از کمبود امکانات بیمارستانی کشور، خصوصا در مناطق محروم، جبران شد و برای اولین بار از مرز 130 هزار تخت در کشور فراتر رفتیم.

سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: ضمن حرکت به تامین استاندارد مناسب تخت بیمارستانی در کشور، از لحاظ تعداد و کیفیت، برنامه های متعددی برای اجتناب از بستری غیر ضروری، جایگزینی درمان های سرپایی با بستری و ارائه خدمات مراقبت بستری در منزل در حال انجام و توسعه است.

دکتر حریرچی با اشاره به این که 68.5 درصد تخت های بستری کشور در بیمارستان های وزارت بهداشت، 6 درصد در سایر بخش های دولتی و 9.5 درصد در نهادهای عمومی غیر دولتی مثل سازمان تامین اجتماعی قرار دارند، افزود:  همچنین 13 درصد تخت های بستری کشور در بیمارستان های بخش خصوصی و 3 درصد در بخش خیریه وجود دارند.

وی افزود: 981 بیمارستان در کشور مشغول به فعالیت هستند و چندین بیمارستان بزرگ و کوچک هم آماده افتتاح می باشند. 401 هزار و 395 نفر در بیمارستان های کشور مشغول به کار هستند. البته این آمار به غیر از افرادی است که در خارج از بیمارستان ها، در امور پشتیبانی و تهیه تجهیزات و ملزومات بیمارستانی مشغول به کار هستند. از این تعداد 64.6 درصد یا 259 هزار و 608 نفر در بیمارستان های وزارت بهداشت اشتغال دارند.

دکتر حریرچی با بیان این که از ابتدای اجرای طرح تحول، 34 میلیون و  215 هزار نفر در بیمارستان های وزارت بهداشت از یک تا چندین روز و بیشتر بستری شده اند و از مزایای طرح تحول و حمایت مالی آن بهره مند شده اند، تصریح کرد: البته ممکن است یک نفر در طول این دوره به دلیل نوع و شدت بیماری چندین بار بستری شده باشد و این بدین معنی است که براي 77.4 درصد بيماران بستري کشور حفاظت مالی در برابر هزينه هاي كمرشكن و فقرزای سلامت و حمایت مالی قابل توجه در بيمارستان هاي دولتي به صورت هدفمند انجام شده است.

وی افزود: همچنین در این چهار سال، 22 میلیون و 180 هزار نفر در بیمارستان های وزارت بهداشت به طور موقت بستری شده اند و از بسته های حمایتی طرح تحول نیز، استفاده کرده اند.

سخنگوی وزارت بهداشت در خصوص تعداد زایمان های طبیعی گفت: در راستای ترویج زایمان طبیعی و سلامت مادران و سیاست های جمعیتی، ۲ میلیون و 30 هزار مورد زایمان طبیعی رایگان بدون دریافت هیچ هزینه ای انجام شده است یعنی تعداد زایمان های طبیعی رایگان و حمایت شده در طرح تحول از مرز 2 میلیون نفر گذشت. 

وی افزود: همچنین جهت رفاه مادران، 1800 واحد تک نفره زایمان مجهز به تمام امکانات برای انجام زایمان طبیعی در 366 بیمارستان دولتی در دوره اخیر ایجاد شده است.

به گفته وی،  هم اکنون 85 درصد هزینه های درمان ناباروری با تعرفه دولتی برای زوج های نابارور با منابع طرح تحول پوشش داده می شود و 17 مرکز جدید درمان ناباروری با تمرکز بر مناطق محروم به ویژه در 6 استان فاقد مرکز (سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کهکیلویه و بویر احمد، چهار محال بختیاری، گلستان و لرستان) تاسیس و مورد بهره برداری قرار گرفت.

دکتر حریرچی در ادامه با بیان این که حساسيت نسبت به سلامت افراد مشهور و معروف از جمله موضوعاتی است كه مورد توجه افکار عمومی است، گفت: در همین زمینه سؤالی که مطرح مي شود این است كه آيا مجاز هستیم وضعيت سلامت و سوابق درماني آنها را افشا کنیم؟ طبق ماده ٤٨ راهنماي عمومي اخلاق حرفه اي اعضاي سازمان نظام پزشكي، لازم است شاغلين حرف پزشكي و وابسته انصاف را در مورد تمام بيماران و مراجعين پاس بدارند.

سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: در مورد اولويت دادن به بيماران و توزيع منابع كه در اختيار ارائه کنندگان خدمات سلامت است، بايد شاخص هاي موجه و مشخصي مانند اورژانسي بودن و همچنين موثر بودن اقدامات درماني را در نظر گرفت. 

وی افزود: طبق ماده ٤٩ همين راهنما، شاغلين حرف پزشكي و وابسته نبايد در ارائه خدمات به بيماران مرتكب اعمالي مانند ارائه خدمات خارج از نوبت شوند که تبعيض بين بيماران محسوب مي شود .

دکتر حریرچی با بیان این که اخلاق پزشکی تحت تاثير اخلاق رسانه اي است، افزود: رسانه ها نبايد به بزرگ نمايي يا كوچك نمايي خبر بپردازند. گاهي بزرگنمايي خبر به جامعه آسيب می رساند./