اغلب تجاوزهای جنسی خشن نیستند


نکاتی درباره مسئله تجاوز، به بهانه‌ی فاجعه‌ی مرزداران

آقایان، خانمها اگر می خواهید با واقعیت روبرو شویم از این تصویر رسانه ای و شبه فیلم فارسی باید عبور کنیم. حقیقت این است که اکثر تجاوزات جنسی با “مسخ” شدن قربانی امکان پذیر است. برای این موضوع نیز متجاوز اغلب ساخت “خانه ی امن” را در دستور کار خود قرار می دهد! خانه‌ی امن تنها چهار دیوار بی پنجره نیست! بلکه حالت روحی است که کودک یا نوجوان به دلیل اعتماد خود یا هژمونی شخصیت مقابل در عمل “بی دفاع” شده و به صورتی گیج و منفعل تنها منتظر پایان کار متجاوز است.

این “استیصال” تنها به صرف انتقال آگاهی صورت نمی گیرد! (هرچند همان آگاهی را هم ندیدیم و نمی دهیم!) بلکه مهارت دفاع از خود و حفظ حریم شخصی یک “مهارت” است که با استمرار و تمرین قابل دستیابی است. شما انتظار ندارید فرزندتان با خواندن کتاب قوانین راهنمایی و رانندگی “راننده” شود! پس در مورد این موضوع نیز به همین منوال فکر کنید! دختر یا پسر ۱۸ ساله که در تاکسی یا مکان عمومی دیگر مورد تعرض و “دستمالی” قرار می گیرد به خوبی “می داند” که این رفتاری خطاست و مشکل “آگاهی” ندارد. اما از آنجا که این آگاهی از دوران کودکی با تمرین و ممارست والدین به “مهارت” تبدیل نشده است! در عمل مسخ شده و به در عرف عمومی “کپ” می کند!

راز استفاده از مشروبات الکلی هم در همین ساز و کار مشخص می شود چرا که “قدرت دفاعی” و ” قوه هنجاری” فرد را دچار سستی می کند و راه مقاومت را برای متجاوز می شکند. و این تنها مشروب نیست که مصالح ساختن “خانه ی امن” می شود. من بزهکاران یا قربانیان متفاوتی را دیده ام که هر جایی جز خانه ی خودشان برای شان امن محسوب می شد! وقتی امنیت عاطفی، امنیت روحی، امنیت مورد تایید بودن، امنیت توجه مسمتر و دلسوزانه به هر دلیلی در خانه ی والدین کم رنگ شود، کودک و نوجوان، دختر یا پسر با سهولت بیشتری حاضر به ورود به “خانه ی امن” متجاوز خواهد شد!

یک خانواده ی برخوردار و جزو دهک های بالای اقتصادی، و یک خانه در منطقه های یک و دوی تهران می تواند به همان اندازه “نا امن” باشد که خانواده ای فقیر و خانه ای در حاشیه نیشن های شهر. در مورد اخیر که قلب همه ی مردم را جریحه دار کرده، روانکاوی که با این نوجوانان ارتباط بر قرار کرده تا نمی توانست “اعتماد” ایشان را جلب کند پی به راز پشت پرده نمی برد! “اعتمادی” که نوعا نوجوان ها به والدین خود نیز ندارند! اینجاست که باید یاد آوری کرد چیزی که کودک و نوجوان به آن نیاز دارند “توجه و مراقبت” دائمی والدین است! و تهدیدات جنسی با زدن مشت و لگد و فرستادن بچه ها به کلاس کاراته و تکواندو و هدیه دادن اسپری فلفل، برطرف نخواهد شد!

سخن بسیار است اما … کمی تامل کنیم!

منبع: کانال تلگرامی نویسنده