اعلام وضعیت جهانبخش و ابراهیمی برای بازی با اسپانیا


مارکار آقاجانیان مربی تیم ملی درباره دیدار ایران و مراکش گفت ما می دانستیم که تیم ملی مراکش خیلی قوی است. این تیم ضمن اینکه بازیکنانش در اروپا بازی می کنند در اروپا هم به دنیا آمدند و پایه فوتبال اروپا را به خوبی بلد هستند.

او ادامه داد: کار خیلی سختی بود که بازیکنان ما توانستند انجام بدهند و با تمام وجود بازی کردند. بازیکنان مراکش کمی عصبی شدند و ما از فرصت استفاده کردیم . از همه بازیکنان تشکر می کنم و واقعا دست آن ها درد نکند. 

او درباره مصدومیت جهانبخش و امید ابراهیمی گفت: فکر نمی کنم مصدومیت جهانبخش خیلی مهم باشد و کادرپزشکی هم کمک می کند که ابراهیمی به بازی بعد برسد.مربی تیم ملی گفت: به تازگی این مصدومیت ها رخ داده است و باید منتظر باشیم که اگر ام آر آی می خواهد انجام بدهند و بعد نظر قطعی را بگوییم.