اسید پاشی مرد روانی به یک اسب +تصاویر


اسبی که توسط مردی روانی مورد حمله اسید پاشی قرار گرفته بود تحت درمان دامپزشکان انگلیسی قرار گرفت.

فتو لند-

به گزارش میرر، در پی این حمله بخش زیادی از پوست صورت این حیوان کنده شده و برای روز‌ها چشمانش نیز آسیب دیده است.

اکنون دامپزشکان شمال یورکشایر داوطلبانه وارد عمل شده و به این حیوان زخمی کمک رسانی کردند.
دکتر
«رندل» در این باره گفت: «امیدواریم تا این حیوان بهبودی کامل را بدست
آورد. کار‌های لازم برای درمان صورت گرفته و نیاز به زمان داریم.»