ارتباط احساس تنهایی با افزایش مرگ زودهنگام در بیماران قلبی


براساس تحقیقات انجام شده در بیمارستان دانشگاه کپنهاگ، احساس تنهایی بر سلامت جسمی و روانی افراد تاثیر منفی دارد. براساس این تحقیق، تنهایی برروی بیماران قلبی نیز تاثیر مستقیم گذاشته و آنان را در معرض مرگ زودرس قرار می‌دهد. 

براساس مطالعات انجام شده برروی ۱۳ هزار و ۴۶۳ بیمار قلبی، آن دسته از بیماران قلبی که در زندگی خود احساس تنهایی می‌کنند از سلامت جسمی و روانی ضعیف‌تری نسبت به دیگر بیماران برخورداراند. به‌علاوه این دسته از بیماران قلبی زودتر از دیگر بیماران جان خود را از دست می‌دهند.

 اما تنهایی و انزوای اجتماعی تنها بر روی بیماران قلبی تاثیر نگذاشته و برای افراد عادی نیز خطرناک است. با بررسی افراد عادی که به بیماری قلبی مبتلا نبوده اما احساس تنهایی می‌کنند نیز مشخص شد، که این دسته از افراد بسیار مضطرب‌تر و افسرده‌تر از دیگران هستند.

به‌علاوه افراد تنها از کیفیت زندگی پایین‌تری نسبت به دیگران برخوردار بوده و دو برابر بیش‌تر از دیگران در معرض مرگ زودرس قرار دارند. مطالعات نشان می‌دهد که احساس تنهایی برروی برخی ژن‌های افراد تاثیر گذاشته و ژن‌هایی که مربوط به ایجاد التهاب در بدن بوده را فعال می‌کند. 

 فعال شدن اینگونه از ژن‌ها برای سلامت جسمی خطرناک بوده و حتی موجب مرگ زودرس می‌شوند. براساس این گزارش، تنهایی حتی بیش‌تر از چاقی و استعمال دخانیات برای سلامت انسان مضر بوده و فرد را به مرگ نزدیک می‌کند.