آزار جنسی در کودکی ، احساس ترس و گناه در بزرگسالی


ایرج رحمانی مشاور روابط والدین با فرزندان در گفتگو با فتو لند :

وی افزود : یکی از مهمترین دلایل برای کسی که
کودک آزاری جنسی می کند می توان خود مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته باشد ، تا
از این احساس درد آور و زخم کهنه رهایی  یابد، که در اکثر موارد نه تنها رهایی پیدا نمی
کند بلکه دچار اختلالات روانی و جنسی و اختلال شخصیتی هم می شود . 

وی با اشاره به این موضوع که : به هر دلیلی این
اتفاق ناخوشایند رقم بخورد اولین دستاورد آن در کودک و یا نوجوانان تولید احساس شرم
و یا گناه می شود و کودک بدلیل عدم تربیت درست و عدم آگاهی از این مقوله و نداشتن
قدرت دفاع از خود تن به این آسیب می دهد واحساس سرخوردگی از همان دوران برای کودک
رقم می خورد و همچنین بدلیل تولید ترس در خود و عدم شهامت بیان این مطلب به
خانواده این اتفاق و احساس را در خود خفه 
می کند و در آینده به دنبال راه رهایی از این احساس می شود که خطرات
احتمالی بیشماری را پیش روی خود می بیند .

این مشاور بیان کرد : از همه اینها بدتر زمانی
است که شخص تجاوز را انجام داده است این اتفاق را با دیگران در میان بگذارد  و یا شخص قربانی را تهدید به بازگوی اتفاق کند .
که در این صورت نه تنها احساسات بد و منفی زیادی را در خود کودک و یا نوجوان حس
خواهد کرد و بلکه از ترس شدید رنج خواهد برد .

وی در خاتمه تاکید کرد :عواقب این اتفاق و احساس
در شخص قربانی شده می تواند از ترک تحصیل و فرار از منزل گرقته تا اعتیاد و
بزهکاری و مجرم شدن بستگی به شدت قربانی شدن دارد که در اشخاص مختلف می تواند
متفاوت باشد .